KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni

İşbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme metni temel olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca;

• HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin www.barrelsandoil.com internet sitesi (“Site”) aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

• HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, ve

• Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz? Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Siz Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Üye'yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz.

Bu kişisel verileri Site'de sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, işbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Site'yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerinizin işlendiği ve HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği Sanayi Mahallesi, Atatürk Caddesi, Başaklı Sokak No:39, 34165 Güngören/İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak veya [email protected] adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adres, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizimle üyeliğiniz sırasında paylaşmış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek kişisel verilerinizin;

• herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

• kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

• kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

• kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

• kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

• Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

• kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;

• kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Değişiklikler

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. işbu KVKK Uyarınca Bilgilendirmede her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site'de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz Üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Üyelik Sözleşmesi

Bir taraftan Sanayi Mahallesi, Atatürk Caddesi, Başaklı Sokak No:39, 34165 Güngören/İstanbul HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile diğer tarafta www.barrelsandoil.com internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

1. Sözleşmenin Başlangıcı

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

1. Üye’nin Hak Ve Yükümlülükleri

Site, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

Üye, Site’yi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz.

Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

Üye, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin kendi sorumluluğundadır.

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Üye'nin Site'de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Site'de yer alan Gizlilik ve Çerez Politikası'na uygun olarak toplamakta, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12’ye uygun olarak güvenliğini sağlamakta, muhafaza etmekte, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Çerez Politikası, işbu Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Site'de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Çerez Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikamız'ı inceleyebilir ve musterihizmetleri [email protected] adresine elektronik posta göndererek ya da 0850 255 0167 numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

1. Firmanın Hak Ve Yükümlülükleri

Aşağıda belirtilen durumlarda, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda; Üyelere, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından siteye üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

Üyenin, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından tespit edilmesi durumunda,

Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve teknik arızalar dışında, Üye'yi sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını, Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üye’nin, Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ilgili Üye’nin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

Üye, yukarıda sayılan hükümlere uygun hareket edecektir. Aksi takdirde HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin iş bu Sözleşme'yi derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Üye ise iş bu Sözleşme'yi onaylayarak Site'yi kullanmaya başladığı andan itibaren okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

1. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi Ve Yürürlük

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

Üye, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye de bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Üye, HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. Genel Hükümler

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Üye’nin Site’ye üye olurken bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

1. Şirket Bilgileri

Ek bilgi almak için www.barrelsandoil.com'a aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ya da telefon numarası aracılığı ulaşabilirsiniz.

HÜŞYAR TEKSTİL PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Sanayi Mahallesi, Atatürk Caddesi, Başaklı Sokak No:39, 34165 Güngören/İstanbul

Telefon: 0850 255 0167

Müşteri Hizmetleri: [email protected]

Mersis No: 0465016153000023

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR